Netherlands - SZW EA - Onderzoek en Advies Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM)

For more information and to make a bid you will need to go to the third party website.

Details

Provided by Open Opps
Opportunity closing date
13 May 2024
Opportunity publication date
28 March 2024
Category
73000000
Value of contract
to be confirmed
Your guide to exporting
Report opportunity

Description

PMM is de interdepartementale en interbestuurlijke landelijke hulpstructuur (en escalatieroute) voor professionals in het sociaal domein die vastlopen in complexe multiprobleemcases van burgers, en voor het structureel lessen trekken uit deze casuïstiek. PMM heeft hiertoe sinds de oprichting in 2019 verschillende instrumenten ontwikkeld. Iedere professional van een gemeente of uitvoeringsorganisatie met een knellende casus kan gebruik maken van deze PMM-instrumenten, zoals het Landelijk Maatwerkregister, het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek, het Landelijk Escalatie Team, de Masterclass Maatwerk in Regelgeving en de Tafel Casuïstiek. Ook voorziet PMM in Systeemleren, door lessen te trekken uit de behandelde casuïstiek over de werking van regelgeving, organisaties en systemen.

Opportunity closing date
13 May 2024
Value of contract
to be confirmed

About the buyer

Address
RIS NETHERLANDS

The deadline to apply for this opportunity has passed.
Visit the opportunities page to find another.

Is there anything wrong with this page?