Netherlands - Inhuur schippers en beheer veerdienst Alkmaar

For more information and to make a bid you will need to go to the third party website.

Details

Provided by Open Opps
Opportunity closing date
02 May 2024
Opportunity publication date
13 March 2024
Category
79620000
Value of contract
to be confirmed
Your guide to exporting
Report opportunity

Description

Het betreft een overheidsopdracht in de categorie Diensten volgens richtlijn 2014/24/EU. De opdracht omvat het navolgende: - Ter beschikking stellen van gekwalificeerd (groot vaarbewijs) nautische personeel, gedurende de vaartijden van de veerdienst. - Het uitvoeren van klein onderhoud en het begeleiden van periodiek technisch onderhoud, alsmede het bestellen van brandstoffen, smeermiddelen, gladheidsbestrijdingsmiddelen en het schoonhouden van de veerponten en veerstoepen e.d. zoals een goed schipper betaamt. - Het voeren van periodiek overleg met de opdrachtgever - Het (laten) uitvoeren of coördineren van groot onderhoud aan veerponten en veerstoepen - Niet tot de opdracht behoren; het verzekeren van de veerpont(en), aanschaf gladheidsbestrijdingsmiddelen, brandstoffen en smeermiddelen, milieuheffingen, keuring AED’s, de kosten voor certificaten, reparatiekosten veerstoepen, de verduurzaming van de veerpont(en) en interne gemeentelijke communicatie met stakeholders Meer en specifiekere inhoudelijke informatie over de opdracht kunt u terug vinden in het Programma van Eisen dat als aparte bijlage F bij deze uitnodiging tot inschrijving is opgenomen.

Opportunity closing date
02 May 2024
Value of contract
to be confirmed

About the buyer

Address
Gemeente Alkmaar NETHERLANDS

The deadline to apply for this opportunity has passed.
Visit the opportunities page to find another.

Is there anything wrong with this page?