Netherlands - BZK-EA Uitvoeren lastendrukmetingen

For more information and to make a bid you will need to go to the third party website.

Details

Provided by Open Opps
Opportunity closing date
26 February 2024
Opportunity publication date
15 January 2024
Category
79311400
Value of contract
to be confirmed
Your guide to exporting
Report opportunity

Description

Wij zoeken een dienstverlener voor het periodiek uitvoeren van lastendrukmetingen Het gaat hierbij om twee metingen: - dPi de prospectieve informatie, waarin corporaties aangeven wat hun investeringsvoornemens voor de komende vijf jaar zijn en wat de effecten daarvan op de financiële positie zijn; - dVi de verantwoordingsinformatie, waarin corporaties de volkshuisvestelijke en financiële cijfers over het afgelopen jaar verantwoorden, inclusief (indien daar substantiële wijzigingen in worden doorgevoerd) het accountantsprotocol.

Opportunity closing date
26 February 2024
Value of contract
to be confirmed

About the buyer

Address
RIS NETHERLANDS

The deadline to apply for this opportunity has passed.
Visit the opportunities page to find another.

Is there anything wrong with this page?